Het waarom achter GROEIkwadraat

Zullen we nader kennismaken? Klik op de clip hieronder om me persoonlijk te zien en te horen.

Ik hoop u snel te ontmoeten!

 

Leest u liever? Dan vertel ik ook in tekst meer over wie ik ben en wat ik doe.

Mijn naam is Hanneke van Oirsouw. Vrij kort na mijn afstuderen werd ik Manager in een commerciële en klantgerichte omgeving. Als Regiomanager gaf ik leiding aan enkele tientallen medewerkers. Dit groeide uit tot een succcesvolle business unit van zo’n 300 mensen, verdeeld over meer dan 40 vestigingen.

DdB140919-209In die tijd trouwde ik met Ed en werd moeder van 3 zonen. Dit beïnvloedde mijn kijk op het leven en de wereld om me heen en leidde er toe dat ik een stap wilde maken naar meer diepgang in mijn werk, gericht op de menskant van organisatie ontwikkeling. Binnen de organisatie waar ik werkte, werd ik manager Human Resource Development. In die rol was ik samen met een intern trainersteam verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van alle interne opleidingstrajecten. Ik hield me bezig met Management Development en was sparring partner en adviseur voor het Management Team.

In 2007 besloot ik in dit vakgebied verder te gaan als zelfstandig adviseur.

Trekken en duwen

Als ik werk voor ondernemers en managers hoor ik herkenbare zaken. Hoe lastig het is om mensen mee te krijgen in de richting die je voor ogen hebt. De visie kan nog zo helder zijn, maar het realiseren ervan lukt niet alleen. Zelf maakte ik de fout met een enorme dosis energie voor de troepen uit te gaan lopen en hard te trekken en te duwen. Helaas. Ik werd er doodmoe van en er kwam nauwelijks beweging.

Ik leerde gebruik te maken van de passie, de drijfveren en de inzet van de mensen om mij heen en om de dynamiek van teams beter te benutten. Terwijl ik minder hard hoefde te werken, kwam er steeds meer beweging.  Ik kreeg als feedback dat het veel leuker werd vóór mij en mét mij te werken. De resultaten werden beter, de mensen gemotiveerder, het verloop en verzuim daalde.

Inmiddels ben ik Master Human & Organizational Behavior en gecertificeerd coach en trainer en weet ik veel van de achtergronden van menselijk gedrag in organisaties. Ik begrijp inmiddels dan ook veel beter waar ik als manager doorheen ben gegaan. En ik weet wat het spanningsveld is tussen de omzet die nodig is om salarissen te kunnen blijven betalen en de tijd die het vraagt om mensen te laten groeien zodat ze zelfstandig en met passie hun bijdrage leveren.

Deze kennis en ervaring zet ik nu in om ondernemers en managers te begeleiden in het bereiken van hún doelen.

Mijn drijfveren

Het is voor mij belangrijk dat mijn inzet daadwerkelijk tot iets leidt, dat er concrete resultaten worden geboekt. Daarnaast vind ik heerlijk om steeds weer in de keuken van organisaties te mogen kijken. Ik leer elke dag.

Het mooiste van mijn werk is om managers die even niet verder komen of teams die vastlopen nieuwe inzichten te geven. Vaak is de oplossing zo simpel maar als je diep in de materie zit, zie je dat soms even niet. Als zaken weer stromen en de energie weer terug is, heb ik mijn werk goed gedaan.

plezierResultaat én plezier

Klanten omschrijven me als een professionele, integere en (prettig) kritische gesprekspartner. Ik ben snel in staat een organisatie en haar mensen te doorgronden en te zien wat nodig is om de gewenste beweging in gang te zetten, op organisatie-, team- en/of individueel niveau. Tegelijkertijd heb ik een praktische en resultaatgerichte inslag waarmee ik zaken graag  concreet vorm geef. Mijn streven daarbij is dat inzichten bij de mensen in de organisatie beklijven zodat mijn inzet zo snel als mogelijk overbodig wordt. Maar bovenal dat er zowel tijdens onze samenwerking als daarna met veel passie en plezier wordt gewerkt.

Ik ben graag met mijn vak bezig, dus bel of mail me gerust om eens (vrijblijvend) over uw specifieke bedrijf of situatie te praten, 06-10534250 of info@GROEIkwadraat.nl, of kom een keer “proeven” bij een workshop.