Het beïnvloeden van het succes van de organisatie vraagt om kennis van processen, maar evenzeer om kennis van het gedrag van mensen. Dit komt tot uiting in thema’s als leiderschap, communicatie en samenwerking.

Waar in het verleden managers erg sturend waren, is het vandaag de dag van belang om mensen te motiveren en te inspireren en de ruimte te bieden om met elkaar gewenste doelen te realiseren. Dit vraagt om leiderschap waarbij de visie, kaders en richtlijnen heel helder zijn, zodat mensen weten wat van hun inzet wordt verwacht. Dat ze steun en aanmoediging ontvangen maar ook worden aangesproken als afspraken niet worden nagekomen.  Als leider van dit proces loop  je niet voor de troepen uit maar word je geacht de verbinder te zijn. Kennis van menselijk gedrag en de ontwikkeling hiervan is dan noodzakelijk.

Misschien staat u voor een (grote of kleine) verandering als organisatie, is er een team waarin u  beweging wilt creëren of zoekt u naar de juiste aanpak richting een individuele manager of medewerker?

Mensenkennis is mijn vak en daarom ga ik graag met u in gesprek over de juiste strategie om deze ontwikkeling vorm te geven of ondersteun ik u in het vinden van de aanpak die u het beste past. Daarnaast kan ik bijdragen aan de concrete uitvoering in de vorm van training (on the job), (team-)coaching, intervisie, workshops, kennissessies of masterclasses.

Want als mensen en teams zich ontwikkelen en groeien zal zich dat onmiddellijk doorvertalen naar groei van de organisatie; dat is GROEI in het kwadraat!

Belt of mailt u gerust voor een vrijblijvend gesprek; 06-10534250 of info@GROEIkwadraat.nl.

Ik hoop u snel te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Hanneke van Oirsouw